برای کسب اطلاعات فنی خودروها و علوم روز دنیا به وبلاگ اتومکانیک و مکانیک مراجعه نمایید:

 

            WWW.AHA393.blogfa.com

 

+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۹۰/۱۱/۰۲ و ساعت 18:3 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۹۲/۰۹/۱۳ و ساعت 16:4 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۹۲/۰۲/۱۹ و ساعت 11:57 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۹۱/۰۹/۲۸ و ساعت 9:17 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۹۱/۰۶/۰۷ و ساعت 18:34 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۹۱/۰۶/۰۷ و ساعت 18:26 |
2010_suzuki_kizashi_6.jpg
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۹۰/۱۱/۰۲ و ساعت 18:1 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۹۰/۰۵/۱۴ و ساعت 12:50 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۹۰/۰۱/۲۹ و ساعت 18:14 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۸۹/۰۸/۲۴ و ساعت 19:54 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۸۹/۰۸/۲۴ و ساعت 19:46 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۸۹/۰۶/۱۵ و ساعت 10:31 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۸۹/۰۶/۰۶ و ساعت 19:50 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۸۹/۰۴/۲۲ و ساعت 18:10 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۸۹/۰۴/۲۱ و ساعت 11:56 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۸۹/۰۴/۲۰ و ساعت 12:38 |

 

تیبا نام جدید مینیاتور پس از دوسال...


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۸۹/۰۲/۲۰ و ساعت 18:26 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۸۹/۰۲/۰۸ و ساعت 19:24 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۸۹/۰۲/۰۲ و ساعت 12:4 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۸۹/۰۱/۱۲ و ساعت 18:8 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۸۹/۰۱/۱۲ و ساعت 18:2 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۸۸/۱۲/۱۷ و ساعت 10:58 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۸۸/۱۱/۰۸ و ساعت 18:18 |

مشخصات پاریز


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۸۸/۱۱/۰۸ و ساعت 18:6 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۸۸/۱۰/۲۸ و ساعت 17:45 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۸۸/۱۰/۲۳ و ساعت 18:9 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۸۸/۱۰/۲۱ و ساعت 19:19 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۸۸/۰۹/۲۹ و ساعت 18:31 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۸۸/۰۹/۱۵ و ساعت 17:33 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر حسین عبـــدی در ۸۸/۰۹/۱۵ و ساعت 17:26 |


Powered By
BLOGFA.COM